Domovská stránka » Blog » Ako si časovo rozdeliť písanie záverečnej práce

Ako si časovo rozdeliť písanie záverečnej práce

Každý projekt musí mať svoj časový plán a harmonogram. Inak tomu nie je ani pri písaní záverečnej diplomovej, či bakalárskej práci.

Na začiatku spracovania by sme odporučili si napísať harmonogram písania jednotlivých častí.

Úvod a záver budeme písať nakoniec. Ušetrí nám to veľmi veľa času, keďže už budeme vedieť, o čom celá práce je a čo sme ňou dosiahli. Takže písanie tejto časti by na konci mala byť malina. Podľa skúsenosti vieme, že praktická časť by nám mala trvať pravdepodobne najdlhšie. Takisto dosť času zaberie i teoretická časť. Ani nie tak jej písanie, ako naháňanie materiálov, návšteva knižníc a celkovo zabezpečenie si kvalitnej a časovo vyhovujúcej literatúry.

Naším odporúčaním pri písaní záverečnej práce je  začať teoretickou časťou a zostavením dotazníka. Každú napísanú časť je však potrebné konzultovať so školiteľom. Aby sme zbytočne potom neprepisovali niekoľko strán a predišli nedorozumeniam hneď na začiatku je dobré mať od školiteľa schválenú osnovu pred tým, ako vlastne začneme písať. Kým sa my trápime nad citáciami a teoretickou časťou, tak schválený dotazník si pustíme do obehu, aby sa nám pozbierali za ten čas odpovede, ktoré budú potrebné pri spracovaní praktickej časti.

Na spracovanie teoretickej časti a vyzbieraní odpovedí predpokladáme čas cca 1 mesiac. Samozrejme, platí to v takom prípade, ak sa študent do problematiky rozumie a má aspoň ako tak načítanú literatúru.

Na spracovanie praktickej časti predpokladáme časový horizont takisto cca jeden mesiac s tým, že dotazníky už máme pripravené na ďalšie spracovanie.

Na konci vypracovania  si musíme nechať určitú časovú rezervu na revízie a formálne záležitosti. Možno sa to ani tak nezdá, ale niekedy tieto veci dajú študentom viac zabrať, ako sa motné písanie.

Preto, ak môžeme odporučiť, nenechajte si písanie záverečnej práce a určite si nechajte  i nejakú časovú rezervu. Nakoľko žiadna práca ešte neprešla ako dokonalá a školiteľ bude mať isté výhrady.