Domovská stránka » Esej

Esej

Čo je to esej a aké sú nároky na jej spracovanie? 

Úvahový žáner, pôvodom z anglosaského prostredia, zdomácnel na českých univerzitách, ale i stredných školách.

Písanie eseje patrí k náročným úlohám. Jej autor musí byť schopný citlivo skĺbiť postupy a prvky umeleckého a odborného textu. Predpokladom je hlbšia znalosť témy (väčšinou z oblasti umenia, spoločnosti, vedy, politiky a filozofie) i širšieho kontextu, ďalej schopnosť pôsobivo a originálne stvárniť myšlienky, klásť otázky, viesť dialóg a inými spôsobmi zapojiť do úvahy jej  čitateľa.

Napriek typickej voľnosti žánru má školská esej spravidla užšie vymedzenú tému, doporučený rozsah a štruktúru.

Pomôžeme Vám so spracovaním eseje

Pokiaľ Vám k napísaniu kvalitnej eseje bráni nedostatok času, inšpirácie, nezaujímavá téma alebo všetko dohromady, obráťte sa na nás. Na základe Vášho zadania napíšeme originálnu esej spĺňajúcu všetky obsahové i formálne nároky tohto žánru.