Domovská stránka » MBA práca

MBA práca

Čo je to MBA práca a aké sú nároky na jej spracovanie?

MBA prácu píšu študenti medzinárodného vysokoškolského programu Master of Business Administration, v skratke MBA. Hoci program nepatrí do systému vysokoškolského štúdia Českej republiky, ide o natoľko prestížny a svetovo uznávaný titul, že jeho nositelia patria k najžiadanejším odborníkom v oblasti riadenia podniku.

MBA prácu možno rozsahom, štruktúrou i nárokmi prirovnať k diplomovej práci. Líší sa, ako študijný program samotný, hlavne dôrazom na praktické uplatnenie výsledkov. Aj preto máva MBA práca podobu prípadovej štúdie, ktorá sa zaoberá problémami konkrétnej firmy či organizácie.

Vzhľadom na anglosaský pôvod je MBA práca písaná v angličtine, zriedkavo v češtine.

MBA práca – pomôžeme Vám so spracovaním 

Štúdium MBA stojí nielen veľa času, ale tiež peňazí a nervov. Pre vyťažených manažérov – typický zástupca študentov  MBA – býva kombinácia zamestnania, štúdia a písania záverečnej MBA práce často priveľmi veľkým nákladom.

Zaistíme Vám kompletné podklady na vypracovanie MBA práce v angličtine, pripravíme rešerš literatúry, vyhľadáme zdroje a pomôžeme Vám s finálnym zhotovením textu, vrátane jazykovej korektúry. Vášmu textu sa bude venovať odborník, ktorý má už so štúdiom MBA i písaním MBA práce skúsenosti.