Domovská stránka » Ročníková práca

Ročníková práca

Čo je to ročníková práca a aké sú nároky na jej spracovanie?  

Ročníkovú prácu píšu väčšinou študenti bakalárskych študijných odborov, ktorým slúži ako príprava na písanie bakalárskej práce. Svojím rozsahom, nárokmi na odbornosť a samostatnosť stojí ročníková práca medzi seminárnou a bakalárskou prácou.

Ide o kratšiu odbornú štúdiu (obvykle okolo 10 strán), ktorej súčasťou je štruktúrovaný obsah, abstrakt či anotácia,úvod, jadro a záver, české a cudzojazyčné resumé, zoznam literatúry a zdrojov a spravidla prílohy s výsledkami výskumu. Pretože sa „ročníkovka“ odovzdáva písomne, mala by obsahovať aj titulnú stranu s informáciami o študentovi, predmete, odbore atď., a to v češtine i v cudzom jazyku.

Pri písaní ročníkovej práce sa majú študenti naučiť kriticky pracovať s odbornou literatúrou, citovať podľa normy, realizovať vlastný výskum, vyhodnocovať a prezentovať výsledky, porovnávať predchádzajúce a svoje vlastné prístupy k problematike a pod.

Hodnotí sa aj metodológia práce, nadväznosť a previazanosť informácií, ale i zvládnutie odborného štýlu a správne použitie terminologického aparátu.

Pomôžeme Vám so spracovaním ročníkovej práce

Pokiaľ Vás nároky, ktoré so sebou vypracovanie ročníkovej práce nesie vydesili, nevešajte hlavu! Tím našich skúsených spracovateľov Vám pomôže s napísaním ročníkovej práce prostredníctvom kompletných podkladov.

Podklady pre ročníkové práce pripraví na mieru Vášmu zadaniu (požiadavkám na rozsah, formu i obsahovú súčasť práce) odborník s prehľadom v danom odbore.