Domovská stránka » Cenník

Cenník

– Ukážka ZDARMA vopred ku každej objednávke. Až potom sa nezáväzne rozhodnete, či chcete pokračovať ďalej.
– Štandardný formát – Times new roman veľkosť 12, riadkovanie 1,5. To je minimálne jedna normostrana – 1800 znakov na stranu.

– Aktuálna cenová ponuka vám bude doručená e-mailom.
– Cena zákazky bude upresnená v závislosti na zložitosti, termíne a druhu diela.
– Nie sme platcovia DPH.

PRÁVE PREBIEHA MIMORIADNA AKCIA – V CENE JE ZAHRNUTÉ SPRACOVANIE 10 SLIDOVEJ PREZENTÁCIE K OBHAJOBE + odpovede na otázky oponenta!!!

Objednaním práce u nás získate spracovanie prezentácie k obhajobe v hodnote 150,- € ZDARMA
A spracovanie oponentských otázok v hodnote 100,- € ZDARMA.
Podmienkou je cena objednávky v minimálnej výške 440,- €.

 

Stredoškolské podklady pre:

 • Referáty od 3,50 € (normostrana)
 • Čitateľské denníky od 3,50 € (normostrana)
 • Slohové práce od 3,50 € (normostrana)
 • Úlohy z učebnice od 3,50 € (normostrana)

 

Vysokoškolské podklady pre:

 • Seminárne práce od 3,50 € (normostrana)
 • Semestrálne práce od 4,50 € (normostrana)
 • Zápočtové práce  od 4,50 € (normostrana)
 • Úvahy, eseje  od 3,50 € (normostrana)
 • Bakalárské práce od 7,00 € (normostrana)
 • Diplomové práce od 8,00 € (normostrana)
 • MBA práce od 8,00 € (normostrana)
 • Rigorózné práce  od 9,00€ (normostrana)
 • Dizetračné práce  od 12 € (normostrana)
 • Korektúry gramatické  od 1,80 (normostrana)
 • Korektúry štylistické  od 1,80 (normostrana)
 • Konzultácie – Individuálne
 • Dotazníky, výskumy, preklady – Individuálne
 • Poradenstvo a pomoc s tvorbou –  Individuálne
 • PR články – Individuálne
 • Bibliografie- Individuálne
 • Rešerše – Individuálne
 • Preklady – Individuálne
 • Rôzné výukové materiály – Individuálne
 • Tvorba skrípt – Individuálne

Stranou sa myslí normostrana (1800 znakov, t. j. 30 riadkov po cca 60 znakov vrátane medzier) prípadne strana s menším počtom znakov, ale vhodne doplnená vloženou tabuľkou, grafom, obrázkom. (t. j. štandardne v riadkovaní 1,5 a veľkosti písma 12).
Ceny sú platné od 2.9.2015, nie sme platcovia DPH.

 

Naše výhody:

 • Možnosť rozdelenia objednávky  na 2-5 častí podľa  želania
 • Titulná strana ZDARMA
 • OSNOVA a ABSTRAKT (slovenský a anglický jazyk) ZDARMA
 • Zoznam literatúry ZDARMA
 • Prílohy ZDARMA
 • Prezentácia k obhajobe v hodnote 150 €  ZDARMA  (nutné vyžiadať)
 • Spracovanie otázok od oponenta v hodnote 100 €  ZDARMA  (nutné vyžiadať)

 

Kontaktujte nás
info@profipodklady.sk

Tč: 0918 607 795