Domovská stránka » Úvaha

Úvaha

Čo je to úvaha a aké sú nároky na jej spracovanie? 

Úvaha je jeden z najčastejšie zadávaných slohových útvarov na základných, stredných i vysokých školách, maturitné skúšky nevynímajúc.

Úvaha sa zaoberá určitým javom či problémom, nazerá naň z rôznych názorových perspektív, ktoré sú v texte logicky usporiadané a prehľadne oddelené.

Autor úvahy by mal rešpektovať základnú štruktúru, ktorú tvorí úvod, jadro a záver. V úvode je vytýčený problém či téma, ktorý je ďalej rozoberaný z niekoľkých uhlov. Porovnávané sú jednotlivé riešenia, predkladajú sa otázky a pre príklady sa možno vybrať i do histórie. Podmienkou ostáva nevzdialiť sa od hlavnej témy. Záver slúži vyústeniu úvahy, predstaveniu navrhovaného riešenia, prípadne ďalšiemu rozvinutiu problému.

Z jazykových prostriedkov najlepšie vyhovuje žánru úvahy výraz jazykových prostriedkov z neutrálnej či knižnej slovnej zásoby. Rovnako ako u eseje, pri písaní úvahy možno využiť postupy umeleckého štýlu.

Pomôžeme Vám so spracovaním úvahy

Pokiaľ Vám k napísaniu kvalitnej úvahy bráni nedostatok času, inšpiráce, nezaujímavá téma alebo všetko dohromady, obráťte sa na nás. Na základe zadaných parametrov Vám napíšeme originálnu úvahu spĺňajúcu všetky obsahové i formálne nároky tohto žánru.