Domovská stránka » Dizertačná práca

Dizertačná práca

Čo je to dizertačná práca a aké sú nároky na jej spracovanie? 

Dizertačná práca, jej obhajoba a úspešné zloženie doktorskej skúšky sú podmienkami tzv. veľkého doktorátu. Absolventi postgraduálneho študia získávajú tituly doktor vied (Ph.D.) či doktor teológie (Th.D.), písané za menom.

Písanie dizertačnej práce je dlhý a náročný proces, ktorý vyžaduje precíznu orientáciu v odbore, úplné osvojenie vedeckej metodológie a terminológie vedeckej disciplíny, ale tiež schopnosť jasne vymedziť doposiaľ neprebádaný, špecifický problém, ktorého riešenie prinesie dizertácia. Štandardná dĺžka doktorandského štúdia je  tri roky.

Ku zvláštnym nárokom dizertačnej práce patrí novátorský výskum konkrétneho problému (oblasti, javu atď.), medzinárodný presah bádania (práca so zahraničnou literatúrou, konzultácia s odborníkmi  zo zahraničných univerzít), prezentácia priebežných výsledkov na vedeckých konferenciách a publikácia článkov. Jazykom, v ktorom je dizertačná práca písaná, môže byť angličtina, pokiaľ to univerzita vyžaduje. Doporučený rozsah je 150-200 normostrán. Dizertácia musí spĺňať i všetky ďalšie predpoklady odbornej monografie.

Dizertačná práca má taktiež niekoľko formálnych zvláštností. Jej autor sa prezýva riešiteľ, vedúci práce je školiteľ. Časté označenie dizertačného projektu odráža komplexnú povahu dizertačnej práce, ktorej výsledky sú, okrem samotného textu, i ďalšie výstupy ako vedecké články v periodikách a zborníkoch, príspevky na konferenciách alebo učebné materiály. Zvlášť v prírodovedeckých a technických odboroch bývajú výstupom aplikácie a programy. Dobre zhodnotená dizertačná práca môže byť vydaná i ako samostatná knižná štúdia.

Pomôžeme Vám so spracovaním dizertačnej práce

Vzhľadom na vysokú odbornosť a náročnosť, ktorú napísanie dizertačnej práce obnáša, budeme od Vás potrebovať detailné zadanie a informácie. Vaša práca bude v rukách skúseného spracovateľa, odborníka v danej problematike, s ktorým budete po celú dobu v kontakte.