Domovská stránka » Referát

Referát

Čo je to referát a aké sú nároky na jeho spracovanie?

Referát je slohový útvar určený na prednes, ktorého cieľom je stručne, výstižne a pútavo rozoberať konkrétny problém, udalosť alebo novinku. Napísať a predniesť referát patrí k častým úlohám žiakov základných a študentov stredných a vysokých škôl. Študenti humanitných odborov referáty obvykle odovzdávajú i v písomnej podobe, ako seminárne práce.

Spracovať naozaj kvalitné referáty si vyžaduje dobrú znalosť témy, schopnosť sumarizovať informácie do stručného, avšak obsažného celku a prispôsobiť text ústnemu prednesu.

Čím vyšší stupeň štúdia, tým vyššie nároky sú kladené na odbornosť, prehľadnosť a formálne kvality referátuVysokoškolský referát používa termíny, je zreteľne členený na úvod, jadro a záver a v názornosti mu pomáha prezentácia spracovaná v programe PowerPoint.

Pomôžeme Vám so spracovaním referátu

Blíži sa termín Vášho ústneho vystúpenia, ale nemáte čas? Pomôžeme Vám s napísaním referátu, prípravou jeho podkladov, osnovy alebo sprievodných prezentácií. Nami dodané referáty vždy spĺňajú formálne i obsahové požiadavky tohto žánru.