Domovská stránka » Slohová práca

Slohová práca

Čo je to slohová práca a aké sú nároky na jej spracovanie? 

Slohové práce píšu žiaci základných a študenti stredných škôl. Pre tých druhých je slohová práca tiež súčasťou maturitnej skúšky.

Zmyslom slohovej práce je naučiť sa písať súvislé, štruktúrované texty tak, aby zodpovedali daným funkčným štýlom, slohovým postupom, útvarom a žánrom. Oceňuje sa originalita a nápaditosť, ktorou autor zadanú tému uchopí, a naopak, „trestajú“ sa nerešpektovanie požiadaviek slohového útvaru (rozprávanie, reportáž, umelecký opis, úvaha atď.), nedodržanie stanoveného rozsahu, roztrúsená štruktúra a ďalšie formálne a obsahové prehrešky.

Pomôžeme Vám so spracovaním slohovej práce

Nesadlo Vám zadanie slohovej práce alebo jednoducho nemáte čas? Stačí nám poslať tému, rozsah a ďalšie informácie a my si už so spracovaním Vašej slohovej práce určite poradíme. Na požiadanie vypracujeme aj osnovu a kompletné podklady, ktoré Vám pomôžu pri písaní maturitných slohových prác.