Domovská stránka » Blog » Anotácia versus abstrakt bakalárskej práce, ako ich  rozlíšiť?

Anotácia versus abstrakt bakalárskej práce, ako ich  rozlíšiť?

Definovať rozdiel medzi anotáciou a abstraktom bakalárskej, alebo inej záverečnej práce, je pre mnoho študentov ťažké, preto si v tomto článku odlišnosť medzi nimi definujeme.

Základný rozdiel medzi anotáciou a abstraktom spočíva v tom, že abstrakt v sebe zahŕňa opis spôsobu riešenia skúmanej problematiky, použité metódy výskumu alebo tiež výsledky výskumného šetrenia, zatiaľ čo anotácia  tieto údaje neobsahuje. Anotáciou rozumieme len krátky popis práce o niekoľkých vetách. V prípade, že vám váš vedúci práce, alebo smernica školy neustanovuje inak, odporúčame použitie abstraktu, ktorý obsahuje všetky užitočné informácie o Vašom texte vrátane kľúčových slov.

Čo teda do abstraktu uvádzať? V prípade, že nemáte tušenie, čo do abstraktu napísať, držte sa nasledujúceho návodu, či už sa jedná o bakalársku prácu, alebo iný typ záverečnej práce. Pravidlá sú vždy rovnaké. Abstrakt je v podstate referátom, ktorý stručne popíše obsah prezentovaného textu, a zdôrazní jeho hlavné časti.

Cieľ abstraktu spočíva v tom, aby po jeho prečítaní bolo čitateľovi jasné, či práca obsahuje to, čo hľadá, alebo nie. Okrem popisu jednotlivých kapitol by v abstrakte nemali chýbať ciele práce, použité výskumné metódy a výsledky výskumného šetrenia. V niektorých prípadoch nechýba ani záver. Pri písaní abstraktu je nutné myslieť na to, že by sa nemalo jednať o text dlhší ako 250 až 500 slov u bakalárskej práce, a cca 100 slov u seminárnej práce.

V každom prípade je vždy vhodná konzultácia s vedúcim práce, o jeho predstave o podobne abstraktu. Abstrakt spravidla neobsahuje obrázky, grafy ani rôzne symboly. Nezačleňuje sa do neho ani bibliografické citácie. Malo by sa vždy jednať o autorský text. Podrobnejšie informácie o abstrakte a jeho obsahu i forme je možné nájsť v norme STN ISO 214.

Aby nebola situácia príliš jednoduchá, je možné, že od vás Vaša škola bude v rámci bakalárskej práce vyžadovať výťah, resumé alebo anotáciu. Ako je teda definujeme?

Ako už bolo uvedené v úvode článku, anotácie na rozdiel od abstraktu neobsahuje výskumné ciele, metódy a výsledky vyšetrovania, a jedná sa o základné oznámenie o pár jednoduchých vetách. Popri tom resumé je veľmi podobné abstraktu, a slúži najmä pre lepšiu orientáciu čitateľa v texte. Základná odlišnosť však spočíva v tom, že je na rozdiel od abstraktu kratšie, a obsahuje len tie najvýznamnejšie zistenia. Resumé je rovnako ako abstrakt predmetom normy STN ISO 214. Posledným uvedeným pojmom je výťah, ktorý slúži pre reprezentáciu textu, a väčšinou má podobu ukážky niektorej časti práce, ktorá je z nej na tieto účely vytiahnutá. Ak si ani po prečítaní tohto článku nie ste istí, ako abstrakt, anotáciu, resumé alebo výťah práce vytvoriť, neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme Vám.