Domovská stránka » Blog » Čo je to abstrakt?

Čo je to abstrakt?

Čo je to abstrakt?

Môžeme si pod tým predstaviť krátku, ale výstižnú charakteristiku obsahu celej práce. Toto krátke zhrnutie obsahuje použité metódy, spôsoby riešenia a výsledok celého šetrenia.  Jeho súčasťou sú tiež kľúčové slová súvisiace s oblasťou, na ktorú je bakalárska práca zameraná. Pokiaľ čitateľ hľadá v databáze bakalársku prácu zameranú na konkrétnu problematiku, využíva k tomu práve kľúčové slová.

Najprv je teda nutné sa zamerať predovšetkým na riešený problém, tému a cieľ celej práce. Ďalej je potrebné sa zmieniť, či bol problém vyriešený a či bol naplnený stanovený cieľ. Nesmie chýbať komentár autora ohľadom významu výsledkov. Pozor!!! Vždy je lepšie písať krátke vety obsahujúce to podstatné, v dlhých vetách sa môže totiž čitateľ stratiť.Rozdiel medzi abstraktom, anotáciou a resumé

V bakalárskej práci sa uvádza tiež anotácia či resumé. Anotácia obsahuje veľmi krátky popis práce, bez uvedenia cieľov, či použitých metód. Resumé zahŕňa tie najpodstatnejšie informácie.