Domovská stránka » Blog » Korektúra diplomovej práce

Korektúra diplomovej práce

Korektúra diplomovej práce, teda oprava práce. Poskytujeme záruku spoľahlivej, odbornej a efektívnej korektúry každej práce, ktorú sa zaväzujeme opraviť. Často sa kladie otázka, je legálne robiť korektúry práce?, je legálne využívať služby firiem alebo iných ľudí na zlepšenie vlastnej práce? Na tieto otázky bez váhania odpovieme áno!

Korektúra diplomovej práce

Korektúra diplomovej práce – oprava chýb

Korektúra je legálna práca. Ide o formu pomoci pri rôznych druhoch opravy chýb vo vedeckej práci. Pomoc pri korektúre môže byť spoplatnená alebo bezplatná. Je nepochybné, že bezplatnú korektúru prác vykonáva promotér, kamarát, iná osoba, ktorá vie o problematike nastolenej v diplomovej, práci. Stránka, na ktorej sa nachádzate, je spoločnosť kvalitná a za svoju prácu si účtuje poplatok.               Nezávislosť práce predloženej školiteľovi na hodnotenie alebo schválenie je veľmi odlišná. V skutočnosti neexistujú žiadne štúdie, do akej miery študenti píšu prácu sami a do akej miery používajú podklady. Pri prijímaní textu na korektúru je pre nás jedno, kto prácu napísal. Oprava diel po človeku, ktorý sa v danej problematike úplne nevyzná, nevie správne použiť zdroje a jazyk je nesprávny, často sa jednotlivé fragmenty opakujú a sú očividnou kópiou, si vyžaduje veľa práce, vedomostí a skúseností.

Veľa študentov si myslí, že ide len o malú korekciu práce, no najčastejšie ide o veľmi dôkladné vylepšenie. Študent chce, aby korektúra bola najmä LACNÁ, rýchla a dobrá. Ak zlepšenie zahŕňa jednoduché činnosti, napríklad kontrolu a opravu jazyka, relatívne správny text alebo nejaké iné kozmetické úpravy, potom áno, takáto oprava môže byť rýchla a relatívne lacná. Takéto opravy sú však zriedkavé.

Najčastejšie nás kontaktujú študenti, ktorým prospeli lacné a rýchle korektúry. Výsledkom je najčastejšie neakceptovanie práce pre početné vecné chyby v práci. Stojí za to dôkladne si skontrolovať, kto bude vykonávať opravu diela, či má osoba skúsenosti a znalosti v tomto type opravy. V opačnom prípade študent stratí čas a peniaze. S odstupom času pochybuje o poctivosti jednotlivcov a firiem inzerujúcich v korektorských službách.

Ak študent hľadá primárne lacné prilepšenie, mal by si takúto opravu jednoducho urobiť sám, potom neminie ani Euro a bude mať opravenú prácu. Navyše sa veľa naučí sám. Určite ten, kto si dá tú námahu prácu opraviť sám, bude vedieť, koľko času mu to zaberá, aké ťažkosti s tým má a koľko vedomostí potrebuje mať. Ak sa však študent z rôznych dôvodov nemôže alebo nechce zlepšovať, musí hľadať niekoho, kto to bude robiť veľmi dobre a kvalitne.

Osoba, ktorá sa vyzná v oblasti zlepšovania práce, si cení svoje znalosti a spoľahlivosť, preto oprava práce nemôže byť lacná. Dobrú, a teda účinnú nápravu môže urobiť človek zbehlý v náprave, teda niekto, kto má skutočne dlhoročné skúsenosti. Spoľahlivá korektúra prác spočíva v napísaní originálneho textu, ktorý je na danú tému, gramaticky správny, nie je plagiátom a samozrejme obsahuje správne citované zdroje. Správne pripravená časť práce by mala byť navyše vybavená krátkym úvodom a krátkym zhrnutím.

Tím našich autorov / spracovateľov vám dokáže byť v tomto smere nápomocný. Spracujeme pre vás podklady k praktickej časti vašej diplomovej práce na 100 percentnej úrovni.