Domovská stránka » Blog » Nastavenie číslovania stránok v bakalárskej práci

Nastavenie číslovania stránok v bakalárskej práci

Tento manuál je zameraný na MS Word 2010, ak disponujete novšou, alebo staršou verziou Wordu nezúfajte, postup je u všetkých veľmi podobný, odlišné sú iba názvy niektorých výberov alebo záložiek. Teraz si v jednotlivých krokoch jednoducho popíšeme postup, ako nastaviť viditeľnosť číslovania stránok dokumentu až od určitej strany.

1. Najprv je nutné očíslovať stránky celého dokumentu. Číslo strany sa spravidla uvádza do stredu dolného okraja stránky, ale je vždy nutné zohľadniť požiadavky danej fakulty podľa metodického pokynu pre tvorbu bakalárskych a diplomových prác. Pre nastavenie číslovania na spodnom okraji strany volíme možnosť: Vloženie ⇒ Číslo strany ⇒ Dolný okraj stránky ⇒ Č. vo formáte obyčajného textu.

2. Následne zobrazíme netlačiteľné znaky. Netlačiteľné znaky sú označením konca stránok, oddielov alebo medzier. Pre nás sú dôležité konce oddielov alebo stránok. Aby bolo možné jednoduchým spôsobom overiť, že máme potrebné znaky na správnom mieste, je nutné ho zviditeľniť pomocou stlačení symbolu ¶, v hornej lište záložky Domov.

3. Nastavenie koncov oddielov: Teraz potrebujeme oddeliť očíslované strany od nečíslovaných, a preto potrebujeme medzi posledné nečíslované a prvý číslovanou stranou nastaviť koniec oddielu. Ak začína úvod vašej práce napríklad na strane č.7, prejdete na predchádzajúce, teda stranu číslo 6, a na jej konci nastavíte koniec oddielu takto: Rozloženie strany ⇒ Konce ⇒ Konce oddielov ⇒ Ďalšia stránka. Ak postupujete správne, zobrazí sa Vám netlačiteľný znak, označujúci koniec oddielu na spodnej časti šiestej strany.

4. Ďalším krokom je rozdelenie oddielov, pretože aj po nastavení konca oddielu sú aj naďalej vzájomne previazané. Rozdelenie sa vykonáva týmto jednoduchým postupom: Dvakrát kliknite na pätu strany a prepnite dokument do stavu pre úpravy hlavičky a päty. Ďalej postupujte touto cestou: Návrh ⇒ Prepojiť s predchádzajúcim ⇒ Nie. Pozor, možnosť Prepojiť s predchádzajúcim bude najprv aktívna, a je nutné na ňu kliknúť a tým ju deaktivovať, aby sa oddiely rozdelili.

5. Posledným krokom je zmazanie číslovania prvého oddielu, ktoré vykonáme rovnako, ako by sme chceli zmazať čokoľvek iné, teda tak, že si v zápätí strán prvého oddielu označíme číslo strany a zmažeme ho. Niektoré školy vyžadujú aj odlišné číslovanie príloh práce, a to napríklad rímskymi číslicami. V týchto prípadoch postupujeme rovnakým spôsobom, len navolíme iný typ číslovania. Ak máte s formátovaním a číslovaním práce aj naďalej problémy, neváhajte sa na nás obrátiť!