Domovská stránka » Blog » Pozor na autorstvo

Pozor na autorstvo

Autorský zákon a ochrana umeleckého diela – s tým súvisí pojem autorstva. S plagiátorstvom záverečných prác sa vyučujúci stretávajú v súčasnej dobe denno denne, pričom sa prísne trestá, a to vylúčením zo štúdia, či dokonca dodatočným odobratím titulu. Preto je nutné doslovné opisy z literatúr uvádzať ako citácie.

Definície:

Napr. Český autorský zákon – pojem plagiát nepoužíva a nedefinuje, medzinárodná norma ČSN ISO 5127-2003 ho popisuje ako „Predstavenie duševného diela iného autora, požičaného alebo napodobneného vcelku alebo z časti, ako svojho vlastného“. Ochrana sa tyká umeleckého a vedeckého diela, „ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej činnosti,“pokiaľ je nejako objektívne vyjadrený, ale tiež prekladu, programu, databázy a podobne.

Autorský zákon však výslovne hovorí, že predmetom právnej ochrany – a teda ani plagiát – nie je „ námet diela sám o sebe, denná správa alebo iný údaj sám o sebe, myšlienka, postup, princíp, metóda, objav, vedecká teória, matematický a obdobný vzorec, štatistický graf a podobný predmet sám o sebe.“