Domovská stránka » Blog » Pravidlá komunikácie s vedúcim záverečnej vysokoškolskej práce

Pravidlá komunikácie s vedúcim záverečnej vysokoškolskej práce

V predchádzajúcom článku sme sa venovali správnej voľbe vedúceho bakalárskej alebo diplomovej práce. V prípade, že sa Vám vhodného vedúceho podarilo „ukoristiť“, nezaspite na vavrínoch, ešte nemáte vyhraté. Existuje niekoľko pravidiel komunikácie s vedúcim bakalárskej práce, ktoré Vám môžu podstatne uľahčiť vypracovanie Vašej záverečnej práce, a u následné obhajoby, môžu zabezpečiť pozitívny posudok, a následnú pomoc vedúceho.

Pravidlo č. 1 znie, „Buďte vždy slušní“. Vedúci práce je osobou, ktorá Vám vypracovanie a obhajobu Vášho veľdiela môže veľmi zjednodušiť, ale rovnako tak aj skomplikovať. Z tohto dôvodu sa vždy riaďte týmto zdanlivo banálnym pravidlom. Vedzte, že slušné správanie a dodržiavanie istých zásad pri komunikácii s vedúcim nie je vždy samozrejmosťou. Komunikáciu preto vždy začínajte slušným oslovením, a to vrátane správneho akademického titulu vedúceho. Vyjadrujte sa v celých vetách, a úplne zabudnite na písanie veľkými písmenami, alebo užívanie výkričníkov pod. Berte do úvahy, že s najväčšou pravdepodobnosťou nie ste jediný študent, ktorému učiteľ vedie záverečnú prácu, a preto sa vždy poriadne podpíšte. Niekedy je dobré uvádzať aj triedu, študijný odbor a číslo študenta.

Pravidlo č. 2 znie „Vedúci je len človek“. Ďalšie banálne oznámenie, že? Opäť ste na omyle. Vedzte, že mnohí študenti tento fakt na vedomie neberú, preto vy buďte múdrejší. Vedúci vašej práce v noci pravdepodobne spí, preto v prípade, že mu v 00:30 zašlite 30NS svojej práce, a v tom istom maile sa „objednáte“ na konzultáciu v 8:00 rovnakého dňa, nemôžete očakávať, že vás bude v daný čas očakávať , a bude mať pripravené poznámky k zaslanému textu. Na konzultácie sa preto objednávajte vždy s dostatočným predstihom. Ak chcete, aby mal vedúci Vašu prácu prečítanú, prípadne zhodnotil úpravy, ktoré ste v nej urobili, dajte mu k tomu dostatočný priestor. A pár hodín cez noc naozaj nestačí.

Pravidlo č. 3 znie „Choďte na konzultácie včas a pripravení!“. V prípade, že ste sa objednali na konzultáciu k Vášmu vedúcemu práce, príďte na ne VŽDY včas, a buďte pripravení.

Majte spracované požiadavky, zapracované úpravy, ktoré po Vás vedúci chcel. Chodiť na konzultáciu bez prípravy, alebo úprav v práci nemá zmysel, a marníte tak čas svoj, i vedúceho práce. Buďte efektívna. V prípade, že vypracovanie jednotlivých fáz práce, alebo úpravy, ktoré po Vás vedúci požaduje, nezvládate, alebo nestíhate z dôvodu časovej tiesne, neváhajte nás osloviť, pomôžeme Vám!