Domovská stránka » Blog » Štylistika vo vedeckých prácach

Štylistika vo vedeckých prácach

Ako je tomu u väčšiny vedeckých prác, každá obsahuje množstvo grafov, obrázkov, tabuliek a iných technických pomôcok. Z tohto dôvodu nie je vhodné grafy atď. vkladať do textovej časti. Je omnoho efektívnejšie a prehľadnejšie ich umiestniť do príloh práce. Do hlavného textu vkladajte len najdôležitejšie pomôcky, grafy atď.

V prípade, že akékoľvek grafy a ostatné technické pomôcky vložíte do príloh, je nutné sa v hlavnom texte na danú prílohu odvolať.

Medzi prílohy sa môžu zaradiť všetky mapy, grafy, charakteristiky strojov, výklady technik atď.

I v oddiele príloh je nutné dodržiavať pravidlá pre citácie. Väčšinou ide o normu ISO 690-ale každá inštitúcia môže vyžadovať konkrétnu formu citácie. Pokiaľ sa jedná o vlastné materiály, je dobré zmieniť auto citáciu i vo vlastnej práci (zdroj: vlastné spracovanie).