Domovská stránka » Blog » Tvorba úvodu bakalárskej práce

Tvorba úvodu bakalárskej práce

Z vlastnej skúsenosti vieme, že študent je schopný tvorbu svojej bakalárskej alebo diplomovej práce odložiť o celé mesiace, čím zrejme príde o čas, ktorý môže v závere chýbať. Mať hotový aspoň úvod práce, môže byť prvým dôležitým krokom k zahájeniu demonštrácie menom prokrastinácia.

Je potrebné vziať do úvahy, že úvod je hneď po anotácii alebo abstrake prvý, a často aj posledná časť Vašej práce, ktorú potenciálny čitateľ zaznamená. V rámci úvodu má autor možnosť osloviť čitateľa a stručne objasniť, aké dôležité znalosti získajú prečítaním textu. Úvod by mal jasne definovať, akú tematiku rieši, aká je motivácia autora k jeho spracovaniu a prečo je danej problematike dôležité sa venovať.

Aj keď to tak v praxi často nevypadá, každá vedecká práca by mala mať svoj účel a myšlienku. Ďalším veľmi dôležitým faktorom je aktuálnost danej témy. Je dobré napr. reagovať na novelizáciu zákonov, snažiť sa o implementáciu nových postupov do konkrétnej firmy, vývoj nových softvérov, nové metodiky a podobne.

V prípade, že ste k téme našli nejakú ďalšiu zaujímavú prácu, ktorej poznatky alebo výsledky Vás inšpirovali k voľbe témy, nebojte sa s daným textom pracovať. Niektoré školy citácie v úvode práce nepovoľujú, väčšina však ano a osobne to považujeme za prínosné, ak je použitý citát, ktorý je  zmysluplný, relevantný a nie príliš rozsiahly. Popis motivácie k výberu témy je ďalším cieľom úvodu Vašej práce.

Zabudnite na formuláciu typu „Myslím si, že táto téma je zaujímavá, preto som si ju zvolila“, alebo „Túto tému som sa rozhodla spracovať, pretože je k nej veľa kníh“, resp. „Danou problematiku som zvolila, pretože pre mňa zostala“. Vhodnou motiváciou k voľbe danej témy je napríklad osobný záujem alebo záujem o danú problematiku, ktorý je vhodným podkladom pre konkrétne zdôvodnenia, napríklad: „Problematika vzniku syndrómu vyhorenia u voličov pôsobiacich v … „Alebo oblasť implementácie nových výrobných postupov v spoločnosti XY som sa rozhodla preskúmať, pretože som vlastníkom danej spoločnosti, alebo som sa rozhodla prešetriť, v rámci tvorby tejto práce by sa mali prijať opatrenia, ktorých uplatňovanie by znížilo prevádzkové náklady spoločnosti „.

Záverom tohto článku by bolo dobré povedať, aký dlhý by mal úvod bakalárskej práce byť. V tomto ohľade je dobré sa riadiť vlastným rozumom a písať úvod v rozsahu od jednej do dvoch normostrán. Vynechajte siahodlhé úvahy na danú tému a uveďte iba relevantné informácie. Nebuďte však veľmi struční. Je dobré si uvedomiť, že vy, ako autor práce, musíte byť neutrálnym a objektívnym výskumníkom, preto sa vyvarujte  zaujatosti a stereotypov, názorov a pocitov z danej problematiky a uveďte len správne argumenty. V prípade, že si po prečítaní tohto článku neviete s tvorbou úvodu stále rady, neváhejte nás kontaktovať prostredníctvom nezáväznej objednávky prostredníctvom nášho objednávkového formulára.