Domovská stránka » Blog » Bakalárska práca Ošetrovateľstvo

Bakalárska práca Ošetrovateľstvo

Bakalárska práca Ošetrovateľstvo je veľmi špefická téma. Problematika písania bakalárskej práce je náročnou témou najmä pre tých, ktorí čelia tejto výzve prvýkrát. Čo ak je však pripravený špeciálny návod, ktorý vám ukáže, že celý proces nie je vôbec taký náročný? Vzhľadom na potreby študentov a obrovské množstvo otázok sme sa rozhodli vytvoriť niečo, čo by sme si sami radi prečítal, kým začneme písať svoju bakalársku prácu. Na internete o tom naozaj veľa nie je, tak dúfame, že našu pomoc, najmä ako profesionálov, využijete.

Bakalárska práca Ošetrovateľstvo

Tak či onak, téma vašej bakalárskej práce z odboru Ošetrovateľstvo musí byť dobre premyslená a pokiaľ možno podrobne prediskutovaná s prideleným školiteľom. Určite to nemusí byť taká ambiciózna téma, ako v prípade doktorátu. V bakalárskom stupni sa oplatí jednoducho opísať problém, ktorý sa vám bude hodiť vo vašej ošetrovateľskej kariére. Písať o niečom, čo je čistá teória, nemá zmysel. Pre vašich budúcich zamestnávateľov budú najdôležitejšie praktické znalosti a zručnosti.

Ak už máte stanovenú tému bakalárskej práce z Ošetrovateľstva, musíte začať písať prácu. Ako hovorieval Napoleon Bonaparte: „Trpezlivosť, vytrvalosť a tvrdá práca sú neporaziteľnou kombináciou úspechu.“ Nie je to inak ani vo vedeckej činnosti. Takže píšte svoju bakalárku každý deň a úzko spolupracujte so svojím školiteľom, prípadne s odborníkmi – profesionálmi – s našim tímom. Ak budete takto konať, určite vytvoríte kvalitnú bakalársku prácu.

Témy bakalárskych prác v odbore Ošetrovateľstvo sa zaoberajú rôznymi problémami spojenými s lekárskym remeslom. Ide o to, vybrať si takú problematiku, ktorá vás nadchne a ktorá sa vám bude hodiť v kariére. Bakalár ošetrovateľstva vám okrem cenných vedomostí dáva aj predstavu o široko chápanej vedeckej činnosti. Je možné, že písanie bakalárky bude úvodom nielen do ošetrovateľstva, ale aj do kariéry vedca.

Bakalárska práca v odbore ošetrovateľstvo by mala byť len vo forme popisu/rozboru/klinickej kazuistiky alebo v komunitnej zdravotnej starostlivosti – zdravý človek, chorý človek, rodina. Účel metódy individuálneho prípadu: úplným spôsobom opísať aktuálnu situáciu pacienta. Zámerom výskumníka je dôkladne analyzovať túto situáciu s prihliadnutím na premenné a vzťahy medzi nimi. Praktickým cieľom práce je spoznať rôzne spôsoby postupu pri riešení problémov pacienta a jeho rodiny. Opis prípadu by mal byť časovo rozložený a mal by pokrývať aspoň niekoľko dní v prípade hospitalizovaného pacienta a niekoľko týždňov v prípade pacienta zdržiavajúceho sa v komunite.

Techniky výskumu: rozhovor, pozorovanie, analýza zdravotných záznamov, merania.

Šablóna obsahu – bakalárska práca Ošetrovateľstvo

Abstrakty

Vstup

1. Teoretický základ práce

1.1.

1.2.

1.3.

2. Metodologické východiská výskumu

2.1. Cieľ práce

2.2. Výskumné problémy

2.3. Metódy, techniky a výskumné nástroje

2.4. Organizácia a priebeh výskumu

3. Popis prípadu

3.1. História medicíny

3.2. Rodinný rozhovor

3.3. Biologický stav

3.4. Psycho-sociálny stav

3.5. Stav vedomostí a zručností pre sebaobsluhu a sebaobsluhu

4. Ošetrovateľská diagnostika

5. Hodnotenie

6. Záver

Literatúra

príloha (prílohy)

Tím našich autorov / spracovateľov vám dokáže byť v tomto smere nápomocný. Spracujeme pre vás podklady k praktickej časti vašej bakalárskej práce na 100 percentnej úrovni.