Domovská stránka » Blog » Formátovanie bakalárskej práce

Formátovanie bakalárskej práce

Formátovanie bakalárskej, ale aj akéjkoľvek inej záverečnej práce predstavuje tvrdý oriešok pre rad študentov. Kľúčom k úspechu je, sa vždy najskôr informovať o požiadavkách Vašej konkrétnej školy a fakulty na formátovanie záverečných prác.
Mnoho škôl a fakúlt má dokonca predvytvorené vlastné šablóny, ktoré sú na webe školy študentom k dispozícii na stiahnutie, a do ktorých je možné text priamo vkladať. Tieto šablóny už mávajú nastavené okraje, členenie podľa oddielov, číslovanie strán a podobne, čo Vám značne celú prácu uľahčí, preto sa vždy informujte.
Teraz si predstavíme najčastejšie problémy pri formátovaní, s ktorými sa študenti stretávajú: Tvorba automatického obsahu: Aby bolo možné správne vygenerovať automatický obsah, je nutné nastaviť členenie kapitol. Na hornej záložke Wordu označené domov, navolíte vpravo rozčlenenie textu na nadpis1. nadpis2 atď. Podľa toho rozdelíte názvy jednotlivých kapitol a podkapitol. Akonáhle sú všetky kapitoly správne označené, na záložke referencie, potom v ľavom rohu zvoľte tlačidlo obsah. Tu si vyberiete, aký typ obsahu chcete generovať, jedným klikom ho zvolíte, a automatický obsah sa vám na zvolenej stránke vygeneruje sám.
V prípade, že budete v texte robiť nejaké zmeny alebo úpravy, stačí len kliknúť na stranu práce s obsahom, ktorá zosivie. Kliknutím pravým tlačidlom myši sa nám potom rozbalí ponuka, v ktorej nájdeme aj možnosť aktualizovať pole „, ktorú zvolíme, a obsah sa nám sám upraví do aktuálnej podoby. Číslovanie strán práce pomocou oddielov: U väčšiny škôl sa záverečné práce číslujú obdobným spôsobom, keď prvú stranu práce tvorí vždy titulná strana, potom anotácie v slovenskom a anglickom (alebo inom svetovom) jazyku, poďakovanie a automaticky generovaný obsah. Všetky tieto časti textu mávajú skryté číslovanie, ktoré sa spravidla objavuje až na strane s úvodom práce.
Nastavenie číslovanie strán práce od určitého miesta predstavuje jeden z najčastejších problémov, s ktorým si študenti nevedia rady, a preto si ho v nasledujúcom článku dôkladne popíšeme. Pozri článok: Nastavenie číslovania stránok v bakalárskej práci.